Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej

2019-07-16

Co ważne, nasze systemy wpinamy także w istniejące już instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej. Instalacje przeciwpożarowe to jeden z najważniejszych obszarów naszej działalności. Z przytoczonych przykładów wynika, że podstawowymi instalacjami mającymi wpływ na zabezpieczenie przeciwpożarowe są dwie instalacje – tryskaczowa i oddymiająca. Nasze systemy wpinamy w istniejące już instalacje przeciwpożarowe http://dekk.pl/projekt-i-montaz-instalacji.html oraz automatyki budynkowej. W praktyce pomocne, a niekiedy obowiązkowe, są również inne instalacje takie jak sygnalizacja pożarowa, oświetlenie awaryjne, hydranty wewnętrzne. System wentylacji i oddymiania to ważny element systemu przeciwpożarowego, który wpinamy w istniejące w obiekcie instalacje przeciwpożarowe oraz automatyki budynkowej. Instalacje przeciwpożarowe tryskaczowe, to ważny element wyposażenia współczesnych obiektów. Drzwi przeciwpożarowe muszą szczelność i izolacyjność w określonym czasie - klasy oznaczone literami EI informują o tym jak długo drzwi będą stanowiły barierę przed temperaturą i dymem. Instalacje zraszaczowe wyposażone są w otwarte dysze gaśnicze i mogą być podzielone na kilka stref gaszenia. Instalacje tego typu wykonujemy pod klucz. Instalacje zasilające urządzenia bezpieczeństwa pożarowego. Do urządzeń tych zaliczamy stałe samoczynne urządzenia gaśnicze wodne oraz instalacje służące do oddymiania i odprowadzania ciepła. Wyjątek stanowią instalacje gaśnicze, do których uruchomienia niezbędna jest instalacja sygnalizacji pożarowej. W tym obszarze wykonujemy instalacje tryskaczowe, instalacje zraszaczowe, gazowe systemy gaszenia oraz instalacje wykrywania i gaszenia iskier. Czujki przeciwpożarowe wielodetektorowe są rekomendowane wszędzie tam, gdzie konieczne jest zapewnienie dodatkowego zabezpieczenia w zakresie przeciwpożarowym. Instalacje tryskaczowe to najbardziej niezawodne systemy gaśnicze, prostota działania jest kluczowa. Wszystkie urządzenia przeciwpożarowe w budynkach powinny zostać wykonane w oparciu o projekt uzgodniony z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych. Gaśnice przeciwpożarowe to podstawowe zabezpieczenia, które powinny znaleźć się nie tylko w każdym budynku użyteczności publicznej, ale również w każdym domu mieszkalnym. Oferujemy drzwi przeciwpożarowe do wszystkich rodzajów budynków; jedno i dwuskrzydłowe; także drzwi techniczne bez odporności ogniowej oraz drzwi rewizyjne. Instalacje sanitarne, instalacja cwu, montaż pompy ciepła czy instalacja fotowoltaiczna nie mają przed nami tajemnic. Instalacje tryskaczowe mokre są instalowane wewnątrz budynków w obszarach odpornych na mróz. Instalacje tryskaczowe samodzielnie wyzwalają swe działanie pod wpływem ciepła powstałego na wskutek pożaru. Zachętą do wyposażania budynków w instalacje sygnalizacji pożarowej są również zniżki oferowane przez firmy ubezpieczeniowe. Niezbędne będą zarówno nowoczesne instalacje grzewcze, instalacje wod kan, jak i bezpieczny i zgodny z przepisami montaż instalacji gazowej, należy także zadbać o instalacje przeciwpożarowe.

Aktualności

Obejrzyj nasze video

@ Copyright 2018